Pobl mewn profedigaeth a chanddynt anghenion penodol

Mae pawb sydd wedi cael profedigaeth yn mynegi eu galar yn eu ffordd eu hunain, ond yn union fel y mae materion penodol sy’n gysylltiedig â phrofedigaeth oherwydd hunanladdiad a marwolaeth drawmatig annisgwyl, ceir materion penodol sy’n ymwneud â phobl benodol.