Dolenni i Hyfforddiant am Ddim

Addysg GIG yr Alban

https://learn.nes.nhs.scot/64773#

Mae Addysg GIG yr Alban wedi cynhyrchu 4 modiwl ar ddeall hunanladdiad, wedi’u hysgrifennu gan yr Athro Rory O’Connor a Dr Karen Wetherall. I gael mynediad i’r modiwlau, cliciwch ar y Gofrestr ar top dde eich sgrin a chwblhau eich manylion, gan ddewis “international” yn ystod y broses gofrestru.


Zero Suicide Alliance

Hyfforddiant ar-lein am ddim gan y Zero Suicide Alliance:

Defnyddiwch y ddolen uchod i gael gafael ar yr unedau isod:

 • Fideo hyfforddiant rhagarweiniol 5-10 munud
 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad 20 munud
 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad 20 munud (Cymraeg)
 • Ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn i fyfyrwyr prifysgol 20 munud
 • Ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn i gyn-filwyr 30 munud
 • Hyfforddiant ynysigrwydd cymdeithasol 5-10 munud
 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn
  gyrrwr tacsi
 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn carchar
 • Ymwybyddiaeth o awtistiaeth ac hunanladdiad
 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad – fersiwn staff prawf

Public Health Scotland/NHS Education for Scotland/Scottish Government


Health Education England a Public Health England

E-Learning for Healthcare Training Video (bydd angen i chi gofrestru ar y porth E-LfH)

‘We need to talk about suicide: helping everyone to feel more confident to talk about suicide’

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys 4 sefyllfa a bydd yn cymryd rhwng 60 a 90 munud i’w gwblhau

Suicide Prevention – elearning for healthcare (e-lfh.org.uk)


Grassroots Suicide Prevention

Ffilm ryngweithiol Real-Talk (15-30 munud)

Dyma ffilm ryngweithiol sy’n helpu i arwain y gwyliwr wrth iddo wneud dewisiadau i roi cymorth i rywun â meddyliau ac ymddygiadau hunanladdol

The Real Talk Interactive Film – Grassroots Suicide Prevention (prevent-suicide.org.uk)


Health Education England a Samaritans

Internet Safety, Suicide and Self-Harm – elearning for healthcare (e-lfh.org.uk)